Blog 7 maart 2018

'Our next always has to be better than our now.' - dag 2 SXSWedu

Een movement, edtech en data privacy, VR en ecocysteem van de school, unspoken, technologie voor rijke leerervaringen, STEM, poëzie, undergroudn innovation, Digital Promise.

Miniatuurvoorbeeld

Beweging

Ria is bij de keynote van vandaag: ‘WE over ME: from college to movement’ door Michael J. Sorrel van Paul Quin College. Met als motto ‘Roses grow out of concrete’ houdt Michael een onvervalst Amerikaans inspirerend verhaal over de wijze waarop hij zijn school van de afgrond heeft gered. Door een beweging te starten heeft hij een verandering ingezet met als doel: end poverty. Zoals in veel momenten wordt de sociale en economische hap tussen zwart en wit weer schrijnend duidelijk, maar wel met een verhaal van hoop, gebaseerd op “we over me” , “next >now” and “lead with love”.

Wat indruk maakt, is dat de in Nederland veel gehoorde uitspraak: “Moet de school daar over gaan?”, voor Michael geen issue is. Ja, de school begint een boerderij, zorgt voor voedsel en een supermarkt. Maar ook ja, de omgeving is onderdeel van het leren, zoals de actie tegen de uitbreiding van de vuilnisbelt. Maar ook ja, voor de zorg dat kinderen met een zo klein mogelijke schuld, zo goed mogelijk zijn voorbereid voor werken in de echte maatschappij, bijvoorbeeld door het deelnemen aan “work colleges”, waarbij studenten 10-15 uur betaald werken binnen of buiten de campus, waarbij het werk aansluit bij de academische doelen.

Een succes dat Michael wil uitbreiden binnen de hele VS, een beweging dus. Een beweging die je start door mislukking, enorme woede of liefde, een visie en een plan samen te brengen en vervolgens door te gaan!

Bewustwording

Robin, Philip en Toine zijn aanwezig bij de sessie ‘Edtech and data privacy; the case for transparancy’.

Hoe privacy van leerlingen en studenten gewaarborgd kan worden, terwijl steeds meer data bij steeds meer bedrijven in de cloud staat. De worsteling is dezelfde als bij ons: de zoektocht naar standaarden die helpen bij het maken van goede afspraken die privacy beschermen. In Nederland zijn we hier al verder in. En het absolute niveau van privacybescherming is hoog bij ons; in de VS zijn bedrijven eigenaar van de data. Wanneer bedrijven onderscheidend willen zijn op privacygebied, dan adverteren ze: “We guarantee European standards!” De grote verandering in edtech van lokale software naar Saas maakt security en privacy een groot issue. Er worden voorbeelden gedeeld over hoe dit opgepakt kan worden. Veel nadruk ligt hierbij op de contracten en contractonderhandelingen. Hierin worden security en privacy geregeld. Scholen en universiteiten komen bijvoorbeeld met eigen addendums bij contracten en hebben evaluatiecriteria om clouddiensten te beoordelen. Leraren die zelf, zonder contract, tools of apps inzetten zijn wel een risico met deze aanpak. Uiteindelijk willen ze naar een model waarbij de leverancier moet bewijzen dat hij voldoet aan wensen en eisen van een school. Vaak kiezen scholen wel een partnerschap-aanpak en willen ze die samen met de leverancier bekijken. Rond liability en datalekken staan ze echter vaak tegenover elkaar. De wetgeving op staat-niveau is vaak niet afdoende of onduidelijk.

Koos heeft vandaag een mooie sessie ‘VR: beyond virtual field trips to building empathy’. Het is een panel van MIT, Facebook, Oculus en Democracy prep.

VR vraagt tijd om in de scholen te komen. Het moet passen in het eco-systeem van de school. Eco-systemen hebben diversiteit nodig. Het moet zich kunnen ontwikkelen. Het belangrijkst is ook hier de leraar. Die moet vragen blijven stellen. Er zijn veel mooie voorbeelden. Oculus heeft een experience ontwikkeld over hoe het is om als vluchteling te moeten leven. Je ervaart dingen in een veilige omgeving. VR kan ook voor een docent met ordeproblemen een oplossing zijn. Het gevaar is echter dat we de dingen die we nu ook al doen, gaan digitaliseren. Dan verandert er niets. Mooi is om VR te linken aan real life experiences. Steeds werd benadrukt dat uitdagende vragen blijven stellen het belangrijkst is en blijft.

Gisteren verzorgde The Moth de keynote en vandaag gaven ze een workshop. Sijbrand was erbij. The moth in the classroom: Telling True Stories. Er werd gewerkt aan een stappenplan om een goed verhaal te vertellen. Wat maakt een goed verhaal?

  • iets wat er voor jou toe doet; waar je mee zit of zat;
  • iets wat er veranderde;
  • thema of onderwerp (in een woord of zin);
  • show (smeuïg) versus het (feitelijke) verhaal;
  • wees jezelf (oogcontact).
Miniatuurvoorbeeld

Anko ziet een sessie over autisme. Unspoken - film van en over de autistische, vijftienjarige Emma Zurcher. Geproduceerd door Geneva Peschka, co-regie: Emma Zurcher.

Emma wilde een film over autisme maken, zodat anderen haar en andere autistische kinderen beter zouden begrijpen. Haar ouders hebben er lang over gedaan om te ontdekken dat typen haar stem was.

De Q&A sessie die volgt op de film is heel bijzonder. Na iedere vraag die gesteld wordt aan Emma, is het muisstil. Zij typt rustig de woorden (spreekt er soms bij) en geeft veel aanwezige leraren adviezen. Zie ook het filmpje dat ik gemaakt heb (een leraar vraagt wat zij volgens Emma in haar klas moet doen, om de autistische leerlingen in haar klas beter te helpen). Prachtig vind ik het dat Emma tijdens het typen een paar keer ‘do it, do it’ riep naar deze leraar.

Hoop echt dat we deze film ook een keer in Nederland kunnen laten zien.

Engagement

Ria bezoekt de sessie ‘Using technology to enrich classroom learning’.

“Use technology at the same ease as in daily life” is de start van de sessie, die een mooi overzicht geeft van praktisch gebruik van technologie in de klas en de randvoorwaarden voor goed gebruik:

  • aanwezigheid van technologie is noodzakelijk, het trainen om goed gebruik te maken van de technologie is essentieel;
  • technologie moet tenminste enkele van de volgende voordelen bieden: differentiatie, assessment, autonomie, samenwerking en/of communicatie .

Twee praktische voorbeelden van nuttige toepassingen worden gepresenteerd :

  1. Een programma om met meer plezier en efficiëntie woordenschat te trainen;
  2. Een programma dat de student feedback geeft op zijn essay op de punten argumentatie, structuur en woordenschat.

Tenslotte de boodschap die mij aanspreekt: ‘students are engaged if teachers are engaged.’

Ook is ze bij een sessie over hoe STEM vorm en inhoud te geven in het onderwijs: ‘Scientist in residence: in-classroom STEM mentors’

Dit STEM-programma wordt gepresenteerd als een win-win situatie. Wetenschappers (in spe) leren hun wetenschappelijk werk uit te leggen aan een breder publiek en leerlingen maken kennis en leren van wetenschappelijke thema’s. Uitgangspunt is langetermijn samenwerking tussen universiteiten en scholen, waarbij wetenschapper en leerkracht een lesprogramma ontwikkelen over het wetenschappelijk gebied van de wetenschapper. De wetenschapper brengt de (vaak ingewikkelde) kennis in, de leraren helpt hiervan hapklare brokken op het geschikte niveau te maken. De wetenschapper/ PhD-student komt enkele weken/maanden structureel een dag in de week les verzorgen als onderdeel van het lesprogramma.

Voordelen:

- verrijking van het lesprogramma op school;

- belangstelling voor technologie bij kinderen creëren;

- sommige wetenschappers worden parttime leerkracht.

Is dit een idee voor Nederland als aanvulling op vakleerkrachten/ zij-instromend/ werkdruk?

Miniatuurvoorbeeld

Speciaal

Mandy en Rian werken in het speciaal onderwijs en bezoeken ‘I’ve got Rythm: Poetry in Autism education’. Een manier van lesgeven die voor iedere leerling boeiend en passend is. De leerlingen leren samenwerken, vertrouwen op elkaar, sociaal emotionele vaardigheden, motorische vaardigheden en inhoudelijke kennis omtrent het onderwerp dat centraal gesteld wordt door de leerkracht.  

Het is spannend maar het werkt! Iedereen wil op een gegeven moment meedoen. Daardoor ben je niet meer buitengesloten vanwege je beperking maar onderdeel van een groep die jou steunt en die jij steunt. 

Start de les altijd met ritme (letterlijk) en gevoel zodat je een goede basis hebt om te verbinden en samen te werken. 

Pas nadat het ritme (bijv. klappen met je handen) is opgepakt door de hele klas ga je de inhoud van de les behandelen. Leerlingen schrijven alles op wat over de aangeboden inhoud gaat en maken er vervolgens samen één gedicht van. Dit gedicht wordt klassikaal ritmisch voorgedragen, iedereen komt aan bod. 

Door de lessen zo te geven dat iedereen mee kan doen maakt het niet uit wie je bent of wat je hebt. Daarom is het ook ongeacht speciaal of regulier onderwijs in te zetten. 

Miniatuurvoorbeeld

Samen

Anouk is bij twee bijzondere sessies. De eerste is Innovation Underground. In deze sessie vertellen Johanna Prince en Michael Hernandez over hun ervaringen in het zijn van een innovator in de school. Johanna bekijkt dit vanuit haar rol als leider en Michael biedt het perspectief van leraar. Een aantal mooie inzichten deed ik daar op. De rol van innovator is vaak geïsoleerd, hij/zij is de enige van ‘zijn soort’ in de organisatie. Als leider heb je dan het voordeel dat je bepaalmacht hebt, als leraar/medewerker in een organisatie moet je dan, bij alles wat je wilt, ook nog lobbyen voor medestanders (social capital zoals ze dat hier heel mooi noemen). Als innovator ben je soms toch een beetje roepende in de woestijn, daarom: zorg dat je het verhaal niet alleen verkondigt. Ga op zoek naar benaderbare experts in je omgeving en stuur je collega’s naar deze experts toe, dan horen ze het ook eens van een ander. Iets wat, terug in Nederland, meteen kan worden toegepast.

Daarnaast vertellen ze over de financiële component. Hier in Amerika is het heel normaal om op zoek te gaan naar externe financiering voor je project. En dan niet hopen op een subsidie van de overheid, maar bij bedrijven. Private investeerders in het onderwijs zijn hier heel gewoon. Ook komt dit later in de sessie met Karen Cator terug. Ik weet nog niet zo goed wat ik hiervan vind, maar ik vind het wel een interessant gedachte om eens over verder te filosoferen…

De andere sessie is Fidget spinners, Mindfulness & Flow

Dat niet elke sessie een doorslaand succes is werd hier duidelijk… Er zijn veel korte sessies van 20 minuten om even te proeven aan een thema. Belangrijk daarbij is dat de spreker meteen tot de kern komt. Er is immers geen tijd voor een grote omtrekkende beweging. De spreker in deze sessie (Herb Coleman) heeft zijn twintig minuten gebruikt om uit te leggen dat spinners, mindfulness en yoga interessant kunnen zijn voor het onderwijs, maar ook schade kunnen toebrengen. Maar dat we er eigenlijk nog niets over kunnen zeggen omdat er onvoldoende onderzoek is. Saillant detail: bij mindfulness benadrukt hij dat vooral een rustige, diepe ademhaling belangrijk is. Hij is echter zelf zo kortademig dat ik er zelf in de zaal benauwd van word.

Philip is aanwezig bij Four State Approaches to Personalized Learning. Vier staten vertellen hoe zij gepersonaliseerd leren promoten. Colorado kiest een aanpak gericht op competentiegericht leren en maatwerk. Het uiteindelijke doel is Equity en System change. Middel is een aantal “big bets”. Dit zijn High school redesign, Competency learning, en Spacelab. Dit doen ze in twee netwerken. Een netwerk om te leren en te onderzoeken. Een netwerk om te ontwerpen en te testen.

Rhode Island kiest de bottom-up aanpak. Eerst hebben ze samen met leraren, onderzoekers en experts bekeken wat ze precies willen bereiken en wat gepersonaliseerd leren nu is. Hierna zijn ze gaan zoeken naar voorbeelden en best practices. Deze willen ze de komende tijd ondersteunen en groot laten groeien.

Massachusetts heeft hiervoor het Maple consortium opgericht. Ook hierbij wordt in een netwerk gezocht naar de ‘bright spots” om deze eruit te lichten. Dit is gekoppeld aan een learning community en leadership development.

Texas kiest een hele andere aanpak. Ze pakken breed uit met learning communities, een portaal voor leermateriaal en 21st century advising. Dit vullen ze aan met een math innovation zone. Omdat wiskunde succes in de grade 8 zeer bepalend is voor het verdere schoolsucces van een leerling, pakken ze dit eerst aan. Door dit gepersonaliseerd te maken kunnen ze succesvol zijn. Hiervoor delen ze goede voorbeelden met elkaar en ondersteunen ze leraren die hier verder mee willen.

Boeiend

Koen is bij de sessie ‘Immersive learning with Google’. Drie enthousiaste leerkrachten die werken met Classroom, Jamboard en Google Expeditions vertellen over hun ervaringen om het leren in de groep boeiender te maken. Je vertelt kinderen niet over de Sahara, maar je neemt ze er mee naar toe! Je laat kinderen niet meer verschillende versies schrijven, maar gebruikt Classroom om elkaars werk te redigeren.

Ze werken alledrie op verschillende scholen en werken niet met een 1 op 1 ratio m.b.t de devices en kinderen, maar toch gaan ze aan de slag met de vernieuwende onderdelen!

Het enthousiasme spat van de docenten af en ze geven mooie voorbeelden van wat er nu al is. Ze nodigen iedereen uit om deel te gaan nemen aan de Google vernieuwingen, omdat ze de kinderen gunnen deze boeiende zaken te ervaren.

Vanuit Google geven ze aan dat ze van de leerkrachten vragen welke onderdelen ontwikkeld zouden moeten worden, zodat het beter aansluit bij de vragen vanuit het veld.

Naast al deze conferentie-sessies, hebben we in de middag een exclusieve meeting met Karen Cator die gisteren een sessie verzorgde. In een gehuurd zaaltje bij een opvang voor daklozen, gaan we met haar in gesprek over onze onderwijs en ICT-vraagstukken en de situatie in de VS ten opzichte van Nederland. Karen vertelt over initiatieven van haar non-profit organisatie Digital Promise. Ze richten zich sterk op het faciliteren van netwerken om ICT betekenisvol in te zetten. Bijvoorbeeld met de league of innovative schools. Ook verbinden ze de inzet van ICT aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Daarmee creëer je betrokkenheid. En dat zorgt voor een goede inzet van ICT.

Thuis heeft 25% van alle kinderen in de VS geen toegang tot internet. De kloof tussen arm en rijk wordt alleen maar groter, dat is ook zichtbaar in de ‘digital learning gap’. Verschillende projecten worden ingezet om dit te veranderen, zoals Verizon Innovative Learning Schools.

Veel uitdagingen lijken op die van ons: hoe geven we de inzet van technologie een goede plek in de lerarenopleiding, bijvoorbeeld, maar ook de behoefte aan goed geanalyseerde data om leermiddelen op af te stemmen en interoperabiliteit tussen systemen. Het Mydata-initiatief gaat om bewustzijn van wie eigenaar is van data die door bedrijven verzameld wordt. In gezondheidszorg, maar ook in het onderwijs.

Anders dan in Nederland, is er op grote schaal sprake van financiering van onderwijsinitiatieven door grote bedrijven. De keerzijde is dat ze er iets voor terug willen: snel harde resultaten en marketing. Maar het kan ook mooie dingen opleveren als het echt in partnerschap ingezet wordt. Zoals een groot professionaliseringstraject samen met Google.

Lead with love

Inzichten

Welke uitspraak / vraag heeft je vandaag het meest geraakt?

Bart: Michael Sorrell (keynote) -starting a movement- " Our 'next' always has to be better than our 'now' " M.b.t. het onderwerp Educating teachers; Closing the digital skills gap: zowel Karen Cator als Seamus Sands benadrukken het opleiden en inzetten van (laagdrempelige) coaches.

Margreet: 'It's not about you, it is about them'. Sorrell in de leadership keynote.

René: ik was bij Immersive learning with Google. En heb prachtige mogelijkheden gezien voor het werken met VR/AR. Immersive = meeslepend. Eindelijk een mooi Engels woord gevonden dat mag staan voor Boeiend Onderwijs, één van de kernthema’s van Trinamiek. Deze technologie maakt het onderwijs zeker boeiend. Een mooie uitspraak over een opdracht over tornado’s en orkanen: “Ik ga je er niets over vertellen, maar ik neem je er mee naar toe” (met VR).

Wim-Jan: ‘De publieke alternatieven voor het publieke onderwijssysteem zijn als de reddingsboten rond de Titanic: too few, too late.’

Koen: Ik heb een mooie dag gehad met leuke sessies. Een korte uitspraak die voor mij de kern raakt: Dare to have confidence in the students.

Frank: Betaalbaarheid van onderwijs in Nederland voor leerlingen en hun ouders is vergeleken met de VS bijzonder goed geregeld.

Kim: Can personalized learning replace testing? Was een zeer boeiende discussie! Waarom toetsen we en hoe meten en definiëren we skills? Vragen die we explicieter aan elkaar moeten stellen.

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.