Artikel 14 maart 2018

Op weg naar Antwerpen. En verder…

“Mogen we naar Antwerpen reizen?” Enkele kinderen van groep 6 waren die middag de kamer van directeur Netty Breedveld binnen gekomen. Ze hadden het al helemaal uitgezocht met 9292. “Hè toehoe…”

Een dergelijke situatie is volgens Netty Breedveld typerend voor haar school. “We stimuleren kinderen zoveel mogelijk om te onderzoeken wat bij hen past. Zo hebben de kinderen een ‘ik-rapport’ met daarin een eigen leerdoel. Dit kan leren tekenen zijn, maar ook iets heel anders. Kinderen zoeken dan zelf uit hoe ze dat op kunnen pakken. Bijvoorbeeld via online tutorials.”

Wanita-ateliers

Een ander voorbeeld zijn de Wanita-ateliers. Kinderen gaan dan in twee sessies aan de slag met een onderwerp. “Zo hadden we een atelier over programmeren en een over vloggen.”

Verwondering staat centraal 

De basis voor deze benadering ligt in het gedachtengoed van Wanita. Dit is een visie op onderwijs die vijftien jaar geleden is bedacht door onder andere Netty zelf. “Centraal staat de verwondering. Wij willen bij kinderen iets oproepen. Het vuurtje aanwakkeren.”

Wanita-onderwijs gaat uit van drie uitgangspunten:

  1. Authentiek onderwijs: zinvol, zelf ervaren, waardoor kennis beklijft
  2. Authentiek kunstonderwijs: kennis, kunst, kunde en verandering. Veel kunstenaars over de vloer
  3. Community building: samen met de omgeving