Aan de slag 11 december 2017

Online workshop Computational thinking

Dossier

Kennisnet heeft een online workshop computational thinking ontwikkeld. Om leraren uit te leggen wat computational thinking is en wat het belang ervan is voor het onderwijs. Met ook handige tips om kinderen wegwijs te maken in deze 21e eeuwse vaardigheid. 

Computational thinking is het beheersen van denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en -gereedschappen. Het is een manier van denken, waarmee je grote uitdagingen klein, en moeilijke oplossingen gemakkelijk kunt maken. Het gaat om de combinatie van ‘de creativiteit van het menselijk denken’ met ‘de computationele kracht van computers’.  

Denken als een robot

Wat betekent dit voor het onderwijs? Met computational thinking kunnen kinderen leren denken als een 'robot'.  Ze leren stap voor stap uit te vogelen hoe zij een doel kunnen bereiken. Het gaat om vaardigheden als: uitdagingen analyseren, informatie structureren en logisch redeneren. Zo ontwikkelen ze hun ruimtelijk inzicht en probleemoplossend vermogen.

Kinderen die nu computational thinking leren, zijn straks volwassen die hoofd- en bijzaken van elkaar weten te onderscheiden. Die snel logische verbanden zien en kunnen wijzen op gebrekkige redeneringen. 

Volg de gratis online workshop computational thinking