Inspiratie

Nieuw boek 'Leren met AR / VR': haal de wereld in de klas!

Een van de laatste ontwikkelingen binnen AR en VR in de klas is het verschijnen van een nieuw boekje over dit onderwerp met de titel 'Leren met AR / VR'. Auteurs Michel van Ast, Dustin Dijkstra, Jasper Bloemsma  en Raoul Teeuwen hebben samen met enkele experts het boekje geschreven.

Het boekje richt zich op leerkrachten en docenten po, vo, mbo en hbo. De belangrijkste vragen waarop het boekje antwoord geeft:

  • Hoe werken AR en VR?
  • Wat heb je nodig om met AR en VR aan de slag te gaan in de klas?
  • Welke bronnen zijn er beschikbaar over dit onderwerp?
  • Hoe maak je zelf AR of VR lesmateriaal? 

Daarnaast kunnen geïnteresseerden lezen over de geschiedenis van AR en VR, kennisnemen van onderzoeken op dit gebied en van leerkrachten uit de praktijk horen hoe zij AR en VR een plaats geven binnen hun lessen.