Artikel 6 november 2018

Monitor Jeugd en Media 2017

De digitale vaardigheden van leerlingen zijn minder goed dan zij zelf denken. Dat blijkt uit de Monitor Jeugd en Media 2017 van Kennisnet. Deze tweejaarlijkse monitor brengt de vaardigheden van kinderen tussen 10 en 18 jaar in kaart. Naar verwachting komt er begin 2019 een nieuwe monitor uit.

Vooral het zoeken op internet en het beoordelen van informatie blijkt lastig, blijkt uit de Monitor Jeugd en Media 2017. Minder dan de helft van de leerlingen is in staat online informatie kritisch te beoordelen en te gebruiken, zo schrijven de onderzoekers. Naarmate het schoolniveau stijgt, worden zij daar wel beter in.

Verschillen in vaardigheden worden ook veroorzaakt doordat leerlingen digitale vaardigheden vooral thuis opdoen. Zij krijgen daarbij hulp van hun ouders. Kinderen van hoger opgeleide ouders leren thuis meer over digitale geletterdheid dan hun leeftijdsgenootjes met lager opgeleide ouders. Vooral leerlingen in het primair onderwijs weten nog niet waar ze op moeten letten om online informatie op waarde te kunnen schatten.

De monitor Jeugd en Media onderzoekt het bezit van beeldschermmedia onder jongeren, het gebruik van die media voor schoolwerk en de opvattingen die jongeren hebben over mediagebruik. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Twente.

Lees meer: