Nieuws

Innovatievragen gezocht!

Het vergroten en onderzoeken van ICT-vaardigheden, leren met digitale leermiddelen en volgsystemen, of het anders organiseren van onderwijs met behulp van ICT. Dit zijn uitdagingen waar veel scholen en besturen mee bezig zijn. Heb jij ook een interessante innovatievraag op het snijvlak van onderwijs en ICT? En is professionele ondersteuning welkom? Meld je dan nu aan voor het project ‘Innovatievragen’ van de PO-Raad en misschien begeleiden wij jouw school of bestuur wel van vraag naar resultaat! 

Miniatuur

Wat is een innovatievraag?

Innovatievragen zijn vragen waar schoolbesturen tegenaan lopen bij de ontwikkeling en implementatie van ICT binnen het onderwijs. 

Project Innovatievragen

Bij de ontwikkeling en implementatie van ICT binnen het onderwijs kunnen vragen ontstaan waar nog geen antwoord op is. Dit kan zijn omdat hiervoor nog geen product bestaat, de route naar de beoogde oplossing nog niet helder is of er meer onderzoek nodig is om een innovatie goed te kunnen borgen. Voor dit soort vraagstukken is het project ‘Innovatievragen’ in het leven geroepen. Hiermee biedt de PO-Raad expertise, advies en ondersteuning om scholen en besturen op weg te helpen naar een antwoord op hun vraag.

Waardevol voor de hele sector

De innovatievragen zijn niet alleen bedoeld voor de betrokken scholen, maar ook om expertise op te doen waar de hele sector mee vooruit kan. De voortgang en resultaten worden op allerlei manieren gedeeld, bijvoorbeeld via de website www.slimmerlerenmetict.nl en tijdens bijeenkomsten.

 Welke ondersteuning biedt de PO-Raad?

Dat is afhankelijk van het vraagstuk, de behoeften van betrokkenen en het gewenste resultaat. Voor elke vraag is een budget beschikbaar. Iedere vraag krijgt een procesbegeleider en toegang tot inhoudelijke experts. Daarnaast is er veel aandacht voor kennisdeling en netwerkvorming. 

Miniatuur

Waar moet je vraag aan voldoen?

Je kunt de innovatievraag van jouw school/bestuur bij de PO-Raad aanmelden als:

 • Het vraagstuk zich beweegt op het snijvlak van onderwijs en ICT
 • Het binnen één jaar opgelost kan worden
 • Het resultaten oplevert die voor meerdere scholen interessant zijn
 • Er een interne projectleider aanwezig is binnen de school of het bestuur
 • Jullie bereid zijn om ervaringen te delen en te communiceren hierover
 • Het schoolbestuur de aanvraag doet.

Hoe verloopt het aanmeldingstraject?

Het aanmeldingstraject voor de innovatievragen is zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Een speciaal panel van onderwijs- en innovatie experts bekijkt je aanvraag en geeft feedback. Ook als je aanvraag niet doorgaat als innovatievraag. Zo kun je altijd verder.

Planning

De eerste ronde deelnemers is inmiddels gestart. In januari 2020 start een tweede groep. Aanmelden kan tot 1 december 2019. 

Stappenplan

 • Download het  digitale projectcanvas (PDF) 
 • Vul het projectcanvas in en mail dit naar j.kappert@poraad.nl
 • Een panel van deskundigen beoordeelt de vraag en geeft feedback
 • Bij een positief bericht, werken je collega's en jij het canvas verder uit met een procesbegeleider
 • Aan de slag!

Vervolg op versnellingsvragen

Het project innovatievragen maakt deel uit van het tweejarige programma ‘Samen Slimmer Leren’ dat de PO-Raad begin 2019 gestart is. Het doel hiervan is om de toepassing van ICT binnen het primair onderwijs te stimuleren, als een voortzetting van het eerdere programma ‘Slimmer leren met ICT’. 

De innovatievragen zijn een vervolg op de 'versnellingsvragen'. De afgelopen jaren zijn 21 versnellingsvragen aangepakt. De meeste zijn inmiddels afgerond en de resultaten hiervan vind je bij de praktijkvoorbeelden. Bij de innovatievragen gaat het om kortere trajecten. Dit vraagt om een concreet en afgebakend vraagstuk en een 'kartrekker' in de organisatie.

Innovatievragen (2019 - 2020) 

 • Maximaal 1 jaar
 • Interne projectleider verplicht

Versnellingsvragen (tot 2018) 

 • Maximaal 2 jaar
 • Interne projectleider niet verplicht

Meld je nu aan!

Heeft jouw school of bestuur een interessante vraag en voldoet deze aan bovenstaande voorwaarden? Vul dan het projectcanvas in en stuur het naar projectleider Janny Kappert: j.kappert@poraad.nl.

Wil je eerst een nadere toelichting of heb je vragen? Bel Janny op 06 - 23602036 of mail haar. Ze helpt je graag verder.