Nieuws

Innovatievragen

Het vergroten van ICT-vaardigheden, leren met digitale leermiddelen en volgsystemen, of het anders organiseren van onderwijs met behulp van ICT. Dit zijn uitdagingen waar veel scholen en besturen mee bezig zijn.

In het project ‘Innovatievragen’ begeleidt de PO-Raad besturen en scholen die een vraag hebben op het snijvlak van onderwijs en ICT. Dit schooljaar worden 15 vraagstukken aangepakt. 

Miniatuur

Bij de ontwikkeling en implementatie van ICT binnen het onderwijs kunnen vragen ontstaan waar nog geen antwoord op is. Dit kan zijn omdat hiervoor nog geen product bestaat, de route naar de beoogde oplossing nog niet helder is of er meer onderzoek nodig is om een innovatie goed te kunnen borgen. Voor dit soort vraagstukken is het project ‘Innovatievragen’ in het leven geroepen. Hiermee biedt de PO-Raad expertise, advies en ondersteuning om scholen en besturen op weg te helpen naar een antwoord op hun vraag.

 

 Welke ondersteuning biedt de PO-Raad?

Dat is afhankelijk van het vraagstuk, de behoeften van betrokkenen en het gewenste resultaat. Voor elke vraag is een budget beschikbaar. Iedere vraag krijgt een procesbegeleider en toegang tot inhoudelijke experts. Daarnaast is er veel aandacht voor kennisdeling en netwerkvorming. 

Miniatuur

Voortgang en resultaten

De innovatievragen zijn niet alleen bedoeld voor de betrokken scholen, maar ook om expertise op te doen waar de hele sector mee vooruit kan. De voortgang en resultaten worden op allerlei manieren gedeeld, bijvoorbeeld via deze website  en tijdens bijeenkomsten. 

Aanmeldingstraject 


In twee tranches konden scholen met een innovatievraag zich aanmelden.  Een speciaal panel van onderwijs- en innovatie experts heeft de aanvragen bekeken en feedback gegeven.  In september 2019 is de eerste lichting van 7 vraagstukken van start gegaan. In februari 2020 kwamen daar nog eens 8 vraagstukken bij. In totaal zijn er 15 Innovatievragen geselecteerd. 

Het is niet meer mogelijk om een nieuwe innovatievraag te starten. 

Een innovatievraag moest aan de volgende criteria voldoen:

  • Het vraagstuk beweegt zich op het snijvlak van onderwijs en ICT.
  • Het kan binnen één jaar opgelost worden.
  • Het levert resultaten op die die voor meerdere scholen interessant zijn.
  • Er is een interne projectleider aanwezig binnen de school of het bestuur.
  • Er is bereidheid om ervaringen te delen en te communiceren hierover.
  • Het schoolbestuur doet de aanvraag.

 

Vervolg op versnellingsvragen

Het project innovatievragen maakt deel uit van het tweejarige programma ‘Samen Slimmer Leren’ dat de PO-Raad begin 2019 gestart is. Het doel hiervan is om de toepassing van ICT binnen het primair onderwijs te stimuleren, als een voortzetting van het eerdere programma ‘Slimmer leren met ICT’. 

De innovatievragen zijn een vervolg op de 'versnellingsvragen'. De afgelopen jaren zijn 21 versnellingsvragen aangepakt. De meeste zijn inmiddels afgerond en de resultaten hiervan vind je bij de praktijkvoorbeelden. Bij de innovatievragen gaat het om kortere trajecten. Dit vraagt om een concreet en afgebakend vraagstuk en een 'kartrekker' in de organisatie.

Innovatievragen (2019 - 2020) 

  • Maximaal 1 jaar
  • Interne projectleider verplicht

Versnellingsvragen (tot 2018) 

  • Maximaal 2 jaar
  • Interne projectleider niet verplicht

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie ? Mail naar projectleider Janny Kappert: j.kappert@poraad.nl.