Aan de slag 6 november 2018

ICT-puzzel helpt bij inzet van ICT

Wil je een visie op ICT opstellen of deze aanscherpen? Of een implementatie- en investeringsplan voor ICT maken? De ‘ICT-puzzel voor het onderwijs’ van de PO-Raad en Kennisnet helpt je op weg. Hiermee kun je op een gestructureerde manier het gesprek met je collega’s aangaan over onderwijs en ICT.

De ICT-puzzel bestaat uit 24 bouwstenen over onderwijs, middelen en organisatie. Deze stenen worden tijdens een gesprekssessie met bestuur, schoolleiders en ICT-coördinatoren op tafel gelegd. Zo ontstaat er meer zicht op het onderwijs- en ICT-proces dat je organisatie de komende vier jaar wil realiseren. Wat is het vertrekpunt? Hoe verhouden de onderwerpen zich tot elkaar? Waar zitten de uitdagingen? Hoe zit iedereen erin?

In een uur krijg je inzicht in de bouwstenen van jullie onderwijs en het ICT-proces (van zicht naar inzicht). In nog eens een uur kun je dit uitwerken tot een gedeelde visie op onderwijs en ICT zodat duidelijk wordt welke activiteiten nodig zijn om deze visie in de praktijk te brengen (van inzicht naar inzet).

Gebruik de ICT-puzzel om:

  • met het bestuur aan de slag te gaan met visievorming

  • de speerpunten voor de komende jaren in kaart te brengen

  • input op te halen voor het strategisch meerjarenbeleidsplan

  • ICT-gerelateerde problemen of uitdagingen te bespreken

  • de voortgang van het onderwijs en ICT-proces vast te stellen

  • te ontdekken wat de gevolgen kunnen zijn van bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe devices of de overgang van folio naar digitaal leermateriaal

Van zicht naar inzicht
In het onderdeel ‘Van zicht naar inzicht’ van de ICT-puzzel leggen de deelnemers de bouwstenen van de puzzel en gaan ze in gesprek over de invulling die zij hieraan geven. Reflectievragen helpen om meer diepte in het gesprek te krijgen, scherp te krijgen welke rol ICT in het onderwijs kan spelen, en welke randvoorwaarden hiervoor in kaart moeten worden gebracht. Dit leidt van ‘zicht’ (op de afzonderlijke bouwstenen) naar ‘inzicht’ (in het onderwijs en ICT-landschap binnen het bestuur).

Van inzicht naar inzet
Het onderdeel ‘Van inzicht naar inzet’ is geschikt voor besturen die aan de slag willen met hun strategisch meerjarenbeleidsplan, en die concrete input willen ophalen of een stapje verder willen gaan door het concretiseren van het onderwijs- en ICT-proces. De reflectievragen van dit programmaonderdeel geven de deelnemers handvatten om aan de hand van het ‘Vier in balans-model’ van inzicht naar daadwerkelijke inzet te komen.

Deze visie vormt een uitstekende basis voor het implementatie- en investeringsplan, waarvoor een format bestaat.  

Alleen online
De fysieke versie van de ICT-puzzel is helaas niet meer verkrijgbaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kennisnet via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.