Artikel 18 maart 2019

ICT-plannen van Trinamiek voor 2018

Trinamiek - Plannen

Boeiend onderwijs. Dat is waar Trinamiek naar streeft in 2018. Het Koersplan geeft hierin richting, met ICT als versneller. Drie thema’s staan centraal. Met naast Boeiend Onderwijs, Pedagogische Tact en Samen.

ICT is belangrijk bij Trinamiek. De stichting wil kinderen onderwijzen richting de toekomst en beseft dat leerlingen straks beroepen gaan uitvoeren die nu nog niet bestaan. De moderne middelen en inzichten zullen dan ook meer en meer een rol gaan spelen binnen het onderwijs. Hierbij kun je denken aan computational thinking, programmeren en omgaan met moderne middelen als 3D-printers en robots. 

De keuzes die de stichting maakt, worden getoetst:

  • is het boeiend voor kinderen?
  • worden kinderen gestimuleerd om zaken samen op te pakken?

Fusie

In januari 2016 is Trinamiek ontstaan uit een fusie tussen SKPON, De Kring en Stichting Lek en IJssel. De systemen van de drie organisaties moesten daardoor op elkaar afgestemd worden. Koen Lambers, bovenschools ICT-coördinator van Trinamiek: “Er is veel diversiteit tussen de scholen en het is soms zoeken hoe hier recht aan te doen en tegelijkertijd als organisatie te professionaliseren.”

G Suite

De hele stichting is in 2017 overgegaan op G Suite. Koen Lambers: “Dat was een goed proces. In een half jaar zijn alle scholen gemigreerd. Het was wel veel werk en er waren behoorlijk wat uitdagingen. Doordat op sommige plekken gewerkt blijft worden met de Office-omgeving, vroeg het veel aandacht om dit goed in te richten. Gelukkig was iedereen  flexibel. Ook kinderen zijn er blij mee, het werkt intuïtief. Voordeel was dat zij nog niet gewend waren aan bijvoorbeeld het werken met Office-programma’s als Word.”

Websites

Trinamiek werkt aan een uniforme uitstraling in de websites van de scholen die tegelijkertijd recht doet aan het profiel van elke specifieke school. “Het is belangrijk dat we de meerwaarde van het bestuur Trinamiek laten zien.” De websites zijn vooral gericht op de werving van leraren, werving van nieuwe ouders en de meerwaarde van Trinamiek. “Ook gaan we kijken naar een oudercommunicatieplatform. Daar is nu veel variatie in tussen scholen. Mogelijk blijft dat zo. “

Leerlingresultaten

Trinamiek is op zoek naar een overkoepelend dashboard voor het inzichtelijk maken van leerlingresultaten. Over het huidige systeem zijn ze niet zo tevreden. “Daarnaast zijn we vanuit de versnellingsvragen bezig geweest met een digitaal portfolio voor leerlingen. We zijn nu met een marktpartij bezig om te kijken of zij het gaan bouwen voor ons.”

AVG

Ook rondom de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Europese privacywetgeving die in mei 2018 in werking treedt, wil Trinamiek stappen zetten. Alle scholen moeten voldoen aan de eisen. “De bottom line is dat we bewust zijn en niet onnadenkend met gegevens van leerlingen omgaan.”

Doelen voor 2018

  • Diverse scholen hebben een platform voor oudercommunicatie
  • De nieuwe lay-out voor de website is geïmplementeerd
  • Er zijn innovatieve materialen op de scholen aanwezig die ook gebruikt worden
  • Er is een concept voor het digitaal portfolio (testfase)
  • Er is meer duidelijkheid over een leerlijn digitale geletterdheid voor groep 1-8
  • Er is meer bekendheid met de eisen rondom privacy en informatiebeveiliging.