Nieuwsbericht

Ict onderwerp tijdens studiedagen LOWAN

LOWAN (Ondersteuning Onderwijs Nieuwkomers) organiseert in 2018 twee landelijke studiedagen voor iedereen die binnen een basisschool te maken heeft met onderwijs aan nieuwkomers. U bent van harte welkom op dinsdag 10 en woensdag 11 april  in de Rijtuigenloods in Amersfoort. 

Ervaren leerkrachten in het nieuwkomersonderwijs kunnen kennis opdoen op de studiedag op 10 april met de werktitel ‘nieuwkomers onderwijs van goed naar beter’. Voor de leerkrachten die nog niet zo lang met nieuwkomers werken of die slechts enkele nieuwkomers in school hebben, is er een dag later een studiedag met als werktitel ‘Help, een nieuwkomer in de klas’. Save the date!

Ict

De exacte invulling van het programma is op dit moment nog niet bekend. Wel is helder dat er extra aandacht zal zijn voor de laatste stand van zaken rondom de inzet van ict binnen het nieuwkomersonderwijs. Ook Kennisnet zal aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. 

Meld u aan via de website van LOWAN.