Artikel 28 februari 2018

ICT-expertisecentrum Zeeland brengt theorie en praktijk samen

Als leraar kennis maken met nieuwe ICT-toepassingen, ermee experimenteren en gepersonaliseerd je ICT-competenties verbeteren in een ICT-expertisecentrum. De ideeën voor de oprichting van zo’n centrum in Zeeland liggen op tafel. Projectleider Gerard Langeraert vertelt over de plannen.

Een Zeeuws ICT-expertisecentrum als netwerkorganisatie voor en door scholen en lerarenopleidingen, dat is het idee. Studenten, leraren, directies, bestuurders en leerlingen zijn er straks welkom. In een ontdek- en onderzoeksruimte kunnen zij zich laten verrassen over de mogelijkheden van leren en lesgeven met ICT én om de nieuwste ICT-toepassingen uit te proberen. Theorie en praktijk komen samen.

ICT-expertisecentrum in Zeeland

Het enthousiasme voor de oprichting van een ICT-expertisecentrum in Zeeland ontstond na een bezoek aan het iXperium in Nijmegen. “We waren daar om te praten over de verschillende modellen rond ICT-vaardigheden, waaronder het iXperium competentiemodel”, vertelt Langeraert. “Ons bezoek bracht ons op het idee om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor zo’n centrum in Zeeland.”

Verschillende onderwijsbesturen uit het po, vo, mbo en hbo juichen de komst van een ICT-expertisecentrum toe. “Zij zoeken al langer naar een manier om leerkrachten te ondersteunen in het beter gebruiken van ICT in het onderwijs. De middelen zijn er, maar ze wisten niet hoe. Dat krijgt nu handen en voeten met het expertisecentrum”, vertelt Langeraert.

Een locatie hebben ze al op het oog: Hogeschool Zeeland. “Zodat het expertisecentrum meteen een oefengebied is voor de studenten, zij zijn de leerkrachten van de toekomst. In het kader van hun studie en stages kunnen zij daar meteen terecht.”

Toekomstmuziek

Of het ICT-expertisecentrum er komt, wordt nu uitgezocht. “Daar zijn de schoolbesturen druk over in gesprek, maar ik verwacht dat ze er wel uit komen.” Rond augustus van dit jaar verwacht Langeraert dat het ICT-expertisecentrum volledig gerealiseerd is.

“Het ICT-expertisecentrum is een fysieke plaats waar nieuwe ontwikkelingen getest kunnen worden en waar leraren terecht kunnen met hun klas om de theorie in de praktijk te ervaren. Het draagt in positieve zin bij aan de professionalisering van leerkrachten. Daarnaast kunnen de ICT'ers die aan de slag gaan in het centrum, hun kennis delen met andere schoolbesturen én zich verder ontplooien.”