Artikel

Een ICT-vliegwiel! 

Jongen spelletje

“We hebben aan het begin van het schooljaar 2017/18 een ICT-vliegwiel gekregen van de stichting waartoe onze school behoort: 120 Chromebooks! Nu hebben we er een voor alle kinderen vanaf groep 4!” Aan het woord is Ruud Boland, ICT-coördinator van de Prinses Ireneschool.

Ruud Boland vertelt eind 2017: “Het was best spannend na de zomer. Hoe zou het gaan met de nieuwe Chromebooks? We hebben het vierjaren ICT-plan aangepast en de digitale rekenmethode is versneld ingevoerd. Daarnaast hebben we duidelijke afspraken gemaakt met de kinderen, bijvoorbeeld over het opbergen van je spullen. Iedereen heeft ook een eigen account in de Cloud.” 
 
Het blijkt nu goed uit te pakken, vult leerkracht Alice de Groot (groep 6) aan. "Zowel de leerlingen als de leraren vinden hun weg vrij gemakkelijk, we komen geen hele grote hobbels tegen. Voorheen hadden we tablets die niet goed werkten of die je maar een dagdeel kon gebruiken. Nu heeft ieder kind er een voor zichzelf. En we hebben veel minder last van storingen. 
 
Het was de vraag of het ging lukken met de wifi, maar gelukkig ging dat goed. Ruud Boland: “We zitten nog maar drie jaar in het gebouw en de verbindingen zijn in orde, al is er nog geen glasvezel. We hebben een goed abonnement.” 

ICT-visie? 

Ruud heeft ervaren dat het niet altijd nodig blijkt om vooraf een ICT-visie te hebben. “Het kan ook anders. De technische ontwikkelingen gaan razendsnel. De maatschappij en dat waar je kinderen op wil voorbereiden, veranderen daarmee ook. Dan is er ineens iets mogelijk dat heel gewenst en bruikbaar is voor de school. Dan begin je daarmee een pilot met een aantal enthousiaste leerkrachten en dat kan ertoe leiden dat je een ICT-middel invoert dat niet in het ICT- plan/visie stond. Sterker nog: dat de visie aanscherpt! Nieuwe mogelijkheden kunnen er toe leiden dat je anders gaat denken over wat je kinderen wil meegeven.” 
 
Mogelijk hangt dit samen met het feit dat de school een duidelijke onderwijsvisie heeft, het Wanita-onderwijs. Directeur Netty Breedveld: “We zoeken altijd de balans en staan voor bewust schermgebruik. Hoe kan het de kinderen helpen? Wij denken dat de inzet van ICT een mooie manier is om ons speerpunt ‘gepersonaliseerd leren’ te ondersteunen.”

Sneller feedback 

Alice de Groot is enthousiast. “We rekenen allemaal met dezelfde methode. Nu dus zonder boek. Dit is een hele stap. De kinderen kunnen zelfstandiger werken en op hun eigen niveau, het toetsen op de computer werkt prima en de feedbackmogelijkheden zijn groter. Ik zie meteen wie extra hulp nodig heeft en kan eventueel een behandelplan maken. Het verlevendigt de lessen ook en de mogelijkheden tot differentiëren zijn groter.”  

Het online toetsen en het werken met taakbriefjes blijkt ook werkdruk verlagend te werken. “Kortom: meer feedback en minder administratie.”