Aan de slag

De wolken in

Langzaam maar zeker wordt de ‘verleiding’ steeds groter om in de Cloud te werken, zo zegt Bert Jeuring. Er is Office 365 voor leraren, Google en Chrome voor de leerlingen en ook de uitgeverijen, zoals Malmberg, hebben de stap naar de Cloud gezet.

Bert zegt sinds kort fluitend rond te lopen. “Er is steeds meer vraag naar ‘samenwerkingsgroepen’. Het is echt opvallend. Het heeft geen zin om te pushen in deze drukke tijden waarin al zoveel moet. Mensen moeten zelf zien dat het werkt, en erin geloven, dan zetten we met elkaar de stap vooruit.”

Mensen moeten zelf zien dat het werkt 

KOE heeft gekozen voor twee gescheiden werk- en leeromgevingen: één voor leraren (Office) en één voor leerlingen (Google). Dit heeft onder andere te maken met het waarborgen van de privacy en veiligheid.

In fasen

Het werken in de Cloud wordt fasegewijs ingevoerd, startend vanuit verschillende groepen. Iedereen went dan langzaam maar zeker aan deze nieuwe manier van werken.

Werken in de Cloud in stappen

Stap 1

Informatie voor directeuren in de Cloud

Stap 2

Plaatsen van algemene formulieren voor medewerkers in de Cloud

Stap 3

Activeren van samenwerkingsgroepen voor groepen en teams

Stap 4

De ICT-ers op de scholen maken afspraken met de leraren voor het verplaatsen van alle persoonlijke bestanden naar de Onedrive

Stap 5

Afspraken maken over het verplaatsen van alle werkbestanden van de servers naar de Cloud (2017/2018)

Stap 6

De omgeving aanpassen naar één inlogportaal (single-sign-on)

Stap 7

De servers gaan eruit

Stap 8

Volledig werken in de Cloud voor alle medewerkers en leerlingen.