Artikel 20 december 2017

De vorming van een IEKC: de uitdagingen

Op veel plaatsen in Nederland wordt hard gewerkt aan de oprichting van IKC's, integrale kindcentra. Deze kenmerken zich door samenwerking tussen onderwijs en opvang aan kinderen tussen 0 en 12 jaar, vanuit een gemeenschappelijke visie. In beginsel zijn de uitgangspunten van een integraal educatief kindcentrum (IEKC) hetzelfde. Alleen het aantal deelnemende partijen is veel groter. Dat maakt het extra uitdagend.

Regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, jeugdzorg, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang onder één dak. Werkend vanuit één pedagogische visie. Dat is de ambitie in de gemeente Oost Gelre, mede ingegeven vanuit de wens om de krimp of ‘ontgroening’ in de regio op te vangen. Arno Lentfert (voorzitter college van bestuur van Stichting Lima): “Het aantal kinderen daalt enorm in de Achterhoek.”

Gedifferentieerd onderwijs

Door gedifferentieerd onderwijsaanbod van regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs aan te bieden op één locatie, hoopt de gemeente de kwaliteit van het onderwijs te behouden.  “We willen goed onderwijs kunnen garanderen voor 0 tot 12 jaar – ook in de toekomst”, aldus Lentfert. De oprichting van een IEKC is een poging om het onderwijsportfolio in de hele regio zo te organiseren dat dat mogelijk wordt.

Vergaande samenwerking

Een IEKC kan alleen succesvol zijn als er een visie is die door iedereen wordt onderschreven.  Dat is echter niet altijd makkelijk, dat blijkt ook bij de vorming van reguliere IKC’s. En een IEKC is vele malen complexer en ambitieuzer dan de 'gangbare' IKC's. Het is niet de weg van de minste weerstand, maar alle betrokken partijen delen de visie dat zij op deze manier op de beste manier passend onderwijs kunnen aanbieden aan de kinderen in de regio.

Rol ICT

Er moet dus één onderwijskundige en opvoedkundige visie komen voor het IEKC. Parallel daaraan willen de partijen ook één visie ontwikkelen op ICT-gebruik. Dat wordt vormgegeven in één ICT-beleidsplan dat praktisch invulling geeft aan hoe de ICT-organisatie ingericht wordt en welke activiteiten en projecten uitgevoerd moeten worden.