Artikel 6 maart 2018

Dag 1 van SXSW: 5 maart 2018

Van 4 tot 15 maart 2018 bezoeken leraren, schoolleiders, stafmedewerkers, schoolbestuurders en beleidsmakers de conferenties SXSWedu en SXSW interactive. In totaal 35 onderwijsprofessionals die werkzaam zijn in het basisonderwijs. Samen vertellen we na elke conferentiedag over onze ervaringen, zodat we nieuwe inzichten met jullie kunnen delen. Reageer vooral en stel de vragen die je hebt. Suzanne Unck is de redacteur. Met in de eerste week (SXSWedu) bijdragen van Anko, Anouk, Bart, Danny, Frank, Ivan, Keimpe, Kim, Koen, Koos, Mandy, Margreet, Martin, Paul, Peter, Philip, René, Ria, Rian, Richard, Robin, Sijbrand, Toine en Wim-Jan.

Miniatuurvoorbeeld

Vandaag is onze eerste conferentiedag. We hebben er zin in. Bijna iedereen is geland, hier en daar missen er nog wat slaapuurtjes, maar we gaan er een mooie dag van maken. Om half 10 start de conferentie met vier onderwijsverhalen. Amerikanen zijn sowieso jaloersmakend goed in presenteren, maar dit zijn ook nog eens storytelling-experts van The Moth (in Nederland beter bekend onder de naam ‘echt gebeurd’).

Het zijn vier leraren die allemaal een verhaal delen over een persoonlijke ervaring in hun werk met leerlingen. ‘De opening was indrukwekkend, storytelling is een vak apart en de vier verhalen kunstwerkjes. Maar daaronder ook prachtig hoe de leerkracht zijn eigen projecten ontwerpt en de oprechte belangstelling voor de leerling', aldus Ria.

Eén van de storytellers geeft ons ook een opdracht mee.

Vul deze zin aan: ‘I used to be ….. but now I am ….’

 

21e eeuwse vaardigheden

 
Na de keynote waaieren we uit. Rian is bij de sessie ‘becoming a 21st century district’. Het onderwijs in Amerika biedt de leerlingen vooral vakinhoud binnen het bestaande onderwijsconcept. Hebben de leerlingen niet veel meer aan 21e eeuwse vaardigheden waarbij ze deze kunnen toepassen om zich de, zeker benodigde, vakinhoud eigen te maken?  Centraal staan dan de volgende 21e eeuwse vaardigheden in Amerikaanse districten. 

 • Denken
 • Leren
 • Werken
 • Communicatie 
 • Samenwerkingen
 • Bijdragen

De bijbehorende Sketch tool is ook toepasbaar voor onze scholen portraitofagraduate.org 

AR/VR

 
Er zijn diverse sessies over onderwijskundige toepassingen van Virtual en Augmented Reality. Sijbrand is bij een sessie over AR/VR. De sessie is gericht op scholieren in het voortgezet onderwijs voor met name het creëren en programmeren van AR/VR in Unity, een platform voor het ontwikkelen van games. Hier zijn gratis licenties en tutorials voor. Alle tests kun je op de pc uitvoeren. Je hebt dus maar een paar headsets nodig. Naast de Oculus en HTC Vive komen hier de komende maanden betere, mobielere en goedkopere alternatieven bij. Onderdelen kun je maken in Sketchup om vervolgens te importeren binnen Unity.

Voor K-12 (basisschool-leerlingen) is vooral het werken met en in AR/VR applicaties, zoals Google Expeditions interessant. Voor de leerkracht: ga niet in de weg staan, leerlingen gaan toch om je heen staan en bij een aantal voorbeelden zijn de leerkrachten niet eens in de lead, maar de leerlingen zelf.

Digital empathy

 

Suzanne is bij een sessie over het werken met Microsoft Teams. De focus ligt op docentprofessionalisering. De belemmering bij de inzet van technologie is vaak de angst om kwetsbaar te zijn, het niet te weten. Daarin kan de leraar juist een rolmodel zijn: op ontdekking uit gaan, oplossingen vinden en leren. Net als leerlingen. Om samen te werken, bijvoorbeeld in gedeelde documenten is ‘digital empathy’ nodig. Je kunt niet zomaar een heel stuk tekst van iemand verwijderen, daar zit een echt persoon achter. Daar moet je je bewust van zijn.

In een korte presentatie legt Jennifer Gallegos uit dat het belangrijk is om ethiek te koppelen aan de doorontwikkeling van AI (Artificial Intelligence). Hoe krijgen we de ethische component ingebed in AI-systemen? Er zijn belangrijke ethische vraagstukken die we moeten oplossen, bijvoorbeeld rondom data-privacy en bias. Omdat AI vaak geprogrammeerd is door blanke mannen, kunnen er soms verkeerde beelden ontstaan. Zo schijnen sommige algoritmes donkere mensen te herkennen als gorilla’s. We moeten de dialoog aangaan in de hele maatschappij en duidelijk maken dat bijvoorbeeld programmeurs ook vrouw kunnen zijn, aldus Gallegos. Lees hier de brieven.

Miniatuurvoorbeeld

Samenwerken

 

Richard en Danny wonen ook verschillende sessies bij. De eerste is ‘Starting fresh: designing an innovative school’. Storytelling is het magische woord. Wat willen we dat de kinderen over het onderwijs zeggen later als ze groot zijn?

Als school is het belangrijk om met sociale partners en commerciële partijen samen te werken. Samen kun je meer en andere expertises in de school brengen en wordt de school onderdeel van de (sociale) omgeving. Het betrekken van ouders en het kennen van de thuissituatie is belangrijk om passend onderwijs naar een hoger plan te brengen.

Hoe kun je je school opnieuw inrichten op basis van nieuwe zienswijzen? Betrek bedrijven en laat de kinderen zien wat de verhalen zijn uit het bedrijfsleven. Denk aan publieke en private samenwerkingen. Te groot kan niet. Je moet klein starten om het daarna verder uit te rollen, zie ook de rap op www.codedacademy.school.

Daarnaast moet je nadenken over nieuwe benamingen voor onderwijs, ook voor functies en lesstof. Coach en stimuleer de leerlingen en laat ze middels pilots en projecten ontdekken. Leren gaat door buiten de muren van de school. Faciliteer de leerlingen daar in. School wordt daarmee onderdeel van het leven van de leerling die elke minuut van de dag leert en niet alleen op school, maar ook erbuiten. Hoe meet je de nieuwe wereld op basis van de oude standaard? Als iedere leraar test, doet een leerling heel veel toetsen. Hoe kun je dit anders doen?

Miniatuurvoorbeeld

Probeer leraren bij elkaar te krijgen die dezelfde mindset hebben. Vind mensen die enthousiast zijn en daar extra tijd in willen steken. Ook vakdocenten zijn een aanwinst. Leraren moeten het DNA van de school bevatten. Ouders moeten vaak wennen aan het nieuwe. Vraag ze wat hun schoolervaringen zijn, vaak krijg je een project terug.

Vragen stellen kan met de app Slido.

Soft skills

 

Er worden ook films vertoond op SXSWedu. Ria en Anko gingen naar de Franse film 'A crazy idea'. Deze benadert de toekomstige vaardigheden vooral uit de ‘soft skills’, leren vanuit nieuwsgierigheid en sociale vaardigheden. Negen gemotiveerde scholen die het anders willen doen, met het kind centraal. Niet altijd 'evidence based', maar vanuit passie een mooie tegenhanger van de meer technologische benadering.

De van oorsprong Nederlandse Andreas Oranje van ETS verzorgt een sessie over nieuwe vormen van toetsen en beoordelen. Hij start met het schetsen van een toekomstbeeld van het onderwijs over 10 jaar: gepersonaliseerd en persoonlijk. Dat vraagt om anders kijken naar ‘assessments’. Als we als doel hebben om iedereen optimaal te laten leren, hoe geven we het dan vorm en hoe zetten we data hiervoor in? Er zijn al mooie voorbeelden van nieuwe toetsvormen, zoals Google Docs Writing Mentor. Het is belangrijk om de toets dichter bij de realiteit te brengen: laten zien wat je kan in plaats van er over te praten..

Build with emotion
 

Een andere spreker van vandaag, met wie we morgen ook een sessie hebben, is Karen Cator. Ze is CEO van Digital Promise en vertelt over hoe technologie het leren sterker en betekenisvoller kan maken. In diverse filmpjes laat ze inspirerende voorbeelden uit de schoolpraktijk zien. Zie bijvoorbeeld de Oculus challenge.

‘Five principles of powerful learning:

A.  Authentic and relevant problems: look f.e. into the global goals of the united nations
B.  Connected, collaborative and teambased: f.e. Challengebased learning
C.  Inquiry- focused: full swing curiosity, asking questions again and again; how do you make a school where curiosity is common and not an exception
D.  Builds ownership and agency:
E.  It’s personal: look at oculus360 challenge'

We have to build education with emotion: that will stick.'

Ria zag dat Karen Cator vooral de boodschap geeft dat alleen op kennis gebaseerd onderwijs achterhaald is. Op kennis winnen we het niet van technologie. Wat ons uniek maakt zijn onze menselijke vaardigheden en daar moet het onderwijs dan ook op gericht zijn: authenticiteit, samenwerking, nieuwsgierigheid, eigenaarschap en een persoonlijke benadering zijn de vijf principes van 'powerful learning'. De leraar moet de leerlingen hiertoe uitdagen. De vaardigheden die de leraar hiervoor nodig heeft, worden het meest effectief geleerd door coaching. Een nieuwe manier van leren, vraagt een nieuwe manier van toetsen. De uitdaging is een alternatief voor standaard toetsing te ontwikkelen, één die aansluit bij het 'diepe' leren. Het huidige toetsingssysteem is één van de grote barrières voor brede implementatie . Een toetsingssysteem dat gebaseerd is op meetbare, merkbare en zichtbare resultaten, maar hoe ? Dat is de uitdaging.

Miniatuurvoorbeeld

Dit is een kleine greep uit de vele sessies die we allemaal bijwoonden vandaag. Met soms een heel bijzondere ertussen, zoals Ria meemaakte:

‘En als je dan ook nog twee schoolklassen Texaans/ Mexicaans ziet dansen, dan kun je niet anders dan spreken van een geslaagde dag.’

Inzicht van de dag
 

Wat was je belangrijkste inzicht/thema voor vandaag?

 • Wim-Jan: ‘Dat elke gedachte over didactiek, media, ICT etc. begint met een visie op het gewenste leren door leerlingen.’
 • Toine: ‘Wat mij betreft: bij open content gaat het maar om één ding en dat is kwaliteit. En die krijg je als open content een heel curriculum afdekt en niet door uitwisseling tussen leerkrachten van individuele lessen, hoe goed bedoeld ook.’
 • Anko: ‘Belangrijkste inzicht: de rol van de leerkracht cruciaal. Maar verandert wel door technologische ontwikkelingen. Artificial intelligence gaat grote impact hebben op die rol. En hoe ver gaat dat/hoe ver mag dat gaan?’
 • Frank: ‘Wat mij betreft het belang van inclusieve algoritmes. Niet alleen gebouwd door mannelijke native speakers.'
 • René: ‘Verandering rol leerkracht en grote invloed van coachende rol op resultaten. Sterke eigenaarschap van leerling.’
Permalink

Geregistreerd sinds

50 jaar 2 maanden
Reactie
Misschien interessant om de toetsen die ontwikkeld zijn door o.a. David Tzuriël eens te bestuderen. Hij heeft het Dynamic Assessment ontworpen. De werkwijze is essentieel, maar ook de toetsen zelf zijn volledig uitgewerkt en al vele jaren in de praktijk getoetst. Deze manier van toetsen blijkt een veel betere voorspelling te geven van het leerpotentieel van het kind dan onze huidige CITO toetsen. Je toetst dan namelijk de leercapaciteit i.p.v. het huidige kennisniveau. Bovendien leren de kinderen tijdens het toetsen, waardoor het zeer zinvol is. Ook het LPAD (Learning Potential Assessment Device) van Reuven Feuerstein is een optie.
Permalink

Geregistreerd sinds

2 jaar 1 maand

Als antwoord op door Angela Scharff

Reactie
Mooi! De afgelopen dagen ging het vaak over het kunnen meten van groeicapaciteit in plaats van resultaten. Ik zal me er eens in verdiepen.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.